• İşyerlerinde yaşanan hukuki sorunlar,
  • İş aktinin feshi,
  • İşçilerin izin hakları,
  • İş kontratlarının hazırlanması ve yorumlanması,
Detaylı Bilgi İçin