• Türkiye içinde ve dışında emeklilikle ilgili karşılaşılan problemlerin değerlendirilmesi ve çözüm stratejisi geliştirilmesi,
Detaylı Bilgi İçin